Sist oppdatert: 23.07.2007 09:03

Bjørnen har slått til igjen

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: GUDBRAND ASLESEN STRØMMEN
 
  Søndag mistet Gudbrand Aslesen Strømmen en sau ved Strømshaugen i Begnadalen.  En bjørn har drept søya med to bitt; ett over ryggen og ett over nakken.  Jur, bringefett, bringebein og innvoller er deretter oppspist. Rovviltkontakt Per Ivar Steinseter slår fast at det er bjørn som har vært på ferde. I dag tar Strømmen kontakt med fylkesmannen for å vurdere fornyet søknad om fellingstillatelse.
 

Det er funnet et sauekadaver til ved Solskinsdammen på Strømsåsen.  Dette dyret er nesten helt oppspist og må ha vært dødt i 10-12 dager.

Geir Vegger og Gudbrand Aslesen Strømmen har nå mistet fire sauer. Fylkesmannen avslo den forrige søknaden om fellingstillatelse, men skrev at en ville følge med på skadeomfanget.

– Jeg tar kontakt med fylkesmannen i dag. Siden det nå er tatt to sauer til, kan det ha betydning for søknaden vi sendte inn etter at det to første søyene ble slått.

Strømmen sier det er gode grunner til å tro at denne bjørnen oppholder seg i området. Det ble observert bjørnespor i mai. I begynnelsen av juli slo bjørn to søyer, og nå er det altså tatt to til.

I tillegg er det observert lam som har kommet bort fra mødrene sine. Dette er ikke bevis på at bjørnen har tatt flere sauer, men kan være en indikasjon på at skadeomfanget er større enn det som til nå er dokumentert.


Fra Solskinnsdammen på Strømsåsen

Relaterte saker: