Sist oppdatert: 18.05.2007 17:51

Brevet til biskop Solveig Fiske

ARNE HEIMESTØL
 
  "Bygda Hedalen har en utfordring i å integrere nye innbyggere og folk som tenker og er litt annerledes enn de fleste. (...) Hedalen har vært kjent for sterkt samhold, dugnadsånd osv. Dette er i ferd med å avta. (...) Sør-Aurdal er også kjent for et konservativt syn på bla kvinnelige prester og homofile. (...)Vi håper biskopen vår kan være med oss å løfte nivået i diskusjonen om mennesket, menneskeverdet og menneskesynet." Dette er sitater fra et brev styreleder i Bautahaugen samlinger, Elling Fekjær, har undertegnet og sendt til biskop Solveig Fiske.

Søndag 10. juni kommer biskopen til Hedalen. Arrangementskomiteen består av styret for Bautahaugen samlinger, leder i menighetsrådet, Eldor Bråthen, og sogneprest Eiliv Lønningen. I sin preken 22. april offentliggjorde presten deler av brevet som var sendt til biskopen.

Internt dokument?

Dette brevet har Hedalen.no prøvd å få tilgang til, men verken Elling Fekjær eller Eldor Bråthen ønsket at dokumentet skulle publiseres på Hedalen.no. Bispekontoret forsøkte også å holde det hemmelig. Først da Vårt Land tok kontakt med bispekontoret fredag 11. mai, ble brevet frigitt.

– Hedalen er ei lita bygd, og først vurderte vi det slik at det kunne være uheldig om brevet ble offentliggjort. Men etter en ny vurdering er vi kommet til at det vil være like uheldig om brevet blir unntatt offentligheten, sier avdelingsleder Leif Jørn Hvidtsten ved Hamar bispedømmekontor til Vårt Land.

Her kan du lese brevet som ble sendt til biskopen.

Spørsmål til personer med tilknytning til brevet

Med bakgrunn i opplysningene som kom fram i dette brevet sendte Hedalen.no søndag 13. mai spørsmål via e-post til sogneprest Eiliv Lønningen, menighetsrådsleder Eldor Bråthen, biskop Solveig Fiske, styreleder Elling Fekjær i Bautahaugen samlinger og tidligere fylkesmann Knut Korsæth. Svarfrist ble satt til onsdag 16.5. dersom mottakerne ønsket å komme med tilsvar.

Korsæth

Knut Korsæth opplyser at han var kjent med at det skulle sendes et brev til biskopen. Han hadde sagt seg villig til å svare på spørsmål relatert til Småsamfunnsprosjektet.

Biskopen

Til Vårt Land sier biskopen at hun så langt ikke har noen planer å snakke om verken homofile, kvinnelige prester eller Mystic Mountain når hun kommer til Hedalen. Les intervjuet hun har gitt til Vårt Land.

Etter at denne artikkelen ble publisert, fikk vi dette brevet fra biskopen.

Menighetsrådsleder Bråthen

Det er noe uklart hvilken rolle menighetsrådet har hatt i denne saken. Slik vi forstår det, har ikke brevet vært forelagt rådet til behandling før det ble sendt. Sognepresten sier at Eldor Bråthen har behandlet brevet administrativt, mens Bråthen uttaler dette: "I likhet med sokneprest Lønningen (jfr. hans e-post 17.mai, kl.15.24) så jeg brevet da det var ferdigskrevet.

Svar på ditt siste telefonspørsmål: "Er Menighetsrådet orientert?  
Menighetsrådet er orientert om at du ba meg referere/utlevere brev som Elling hadde sendt biskopen, og at jeg nektet fordi jeg visste at Elling allerede hadde besvart samme henvendelse."

Styreleder Elling Fekjær

Elling Fekjær har ikke gitt noen tilbakemelding på våre spørsmål.

Sognepresten

Sogneprest Eiliv Lønningen forteller derimot at han offentliggjorde deler av brevet i sin preken 22.4. slik at folk skulle være klar over hva man kunne ha i vente 10. juni. Dette skriver han i en e-post til Hedalen.no:

"Som presisering av mitt forhold til brevet kan jeg si:
Brevet var ferdigskrevet da jeg så det for første gang. Jeg tok imot det som et innspill, og mente at det kunne være nyttig å sende til biskopen. Derfor er det i første rekke hovedspørsmålet i brevet jeg stiller meg bak.
 
1. " Å løfte nivået" handler for meg om to ting. Det kan være nyttig å føre debatten i det åpne rom. Det må være lov å ha ulike meninger om de spørsmål som står i brevet uten at man dermed krenker menneskeverdet.
 
2. I debatten som har fulgt i kjølvannet av dette har jeg sagt at jeg selv kan bli rammet. Rammet blir jeg hvis det er nok å ha en annen mening enn biskopen i enkelte spørsmål for å få refs (om dette virkelig var biskopens ærend, se ellers link til Vårt Land).    Samtidig kan andre mennesker føle seg krenket. Derfor er det alltid nyttig å lytte til tilbakemeldinger som måtte komme når man uttaler seg om noe, der mennesker er sårbare.
 
3. Det åpne rom. Jeg har hele tiden hatt tillit til at biskopen ville takle dette på en god måte. Jeg opplever det også slik at alle vil føre debatten i det åpne rom. Brevet kan tolkes som en bønn om hjelp til nettopp dette (man ville bare vente til biskopen var til stede).
 
Til slutt vil jeg si: Det er ofte godt å sette opp vinduet i et rom for å få inn frisk luft, men man må også passe på å lukke det før det blir for kaldt."

Omtale av saken i andre medier:

Se også innlegg på forumet vedrørende brevet.