Sist oppdatert: 05.05.2007 05:09

17. mai i Hedalen

ARNE HEIMESTØL
 
  Stig Grydeland skal holde tale for dagen på 17. mai i Hedalen. Grydeland ledet hyttegruppa i Småsamfunnsprosjektet.

På kvelden inviterer ungdomslaget og korpset til forestillingen "Vømmøl og messing". Korpset innleder med konsert. Etter pausen blir det Elsrud-kabaret.
 

Program for 17.mai i Hedalen
 

08.00  Flaggheising på Hedalsheimen. Hedalen Musikkorps spiller.
10.00

17. mai-gudstjeneste ved sogneprest Eiliv Lønningen. Takkeoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Bekransning av bauta på kirkevangen ved Normisjon

12.00

Tog. Skolen- Hedalsheimen- Bautahaugen- skolen. Hedalen Musikkorps spiller.          Bekransninger på Bautahaugen ved Hedalen Skytterlag og Hedalen Helselag.

Resten av programmet foregår på skolen. Salg av kaffe, snitter, kake, pølse, is og brus.

13.00 Leiker for barna
14.00

Tale for dagen ved Stig Grydeland

          Film for barna

          Underholdning og allsang:

          Hedalen sangkor

          Musikkinnslag 

          Musikkskolen

          Maiblomsten er 100 år.
          Kåring av den som har flest ulike
          maiblomster

19.00

"Vømmøl og messing", forestilling på Hedalen skole. Hedalen Ungdomslag og Hedalen Musikkorps.