Sist oppdatert: 20.10.2007 06:48

Navnevett

ARNE HEIMESTØL
 
  De siste ukene har det pågått en interessant debatt om hva som er det riktige egennavnet på mølla nedenfor Børthus. Nå viser utskrift fra det offisielle registeret for grunneiendom, adresse og bygning, GAB, at bruksnavnet er Husemølla.

Her er dataene som er registrert:

Fylke: OPPLAND
Kommune: SØR-AURDAL
Matrikkel: 0540/88/13/0/0
Bruksnavn.: HUSEMØLLA
Sameiebrøk:
Antall teiger: 0
Etablert dato: 1930-07-19
Areal: 0,0
Salgsdato: 1996-06-27
Areal kilde: UOPPGITT
Næringsgruppe, utledet: Fritidseiendommer, garasjer for private og annet som ikke er næring
Tinglyst : Ja
Kjøpesum: 0
Omsetnigstype: Gave

Hedalsmølla eller Hedalen mølle?

Styreleder i BS, Elling Fekjær og dir. Torveig Dahl i Valdresmusea AS bruker navnet Hedalen mølle i et skriv til Hedalen skole datert 10. september 2007. Styret for Bautahaugen samlinger benytter i følge styreleder Elling Fekjær dessuten navnet Hedalsmølla. Se tidligere oppslag.

I jubileumstalen i 2002 brukte Fekjær to egennavn, Hedalsmølla og Husemølla:

"I tillegg fikk Bautahaugen som testamentarisk gave den gamle Hedalsmølla, eller Husemølla ved Hedalselva 3 km lenger nord. Her er ca 3 mål nydelig kulturlandsskap ved fossen."

Googler du Hedalen.no på egennavnet "Hedalsmølla", finner du disse treffene.

Vi har stilt følgende spørsmål til Elling Fekjær:

– Siden du har vært styreleder i 24 år; har navn på mølla stått på sakskartet i din styretid? Hvis det har gjort det, kan vi få utskrift av vedtaket?

I en e-post fredag 19.10. svarer Fekjær følgende:

"Styret for Bautahaugen Samlinger finner debatten interessant og vil behandle saken på fk styremøte.

Elling Fekjær
styreleder"

Lovverket

Hedalen.no har tatt kontakt med Statens kartverk for å undersøke hvilke lovregler som gjelder for navnevern. Anne Svanevik viser til § 3 "Lov om stadnamn". Vi siterer:

 § 3. Namnevern og namnsetjing

Eit stadnamn kan som hovudregel ikkje takast i bruk på ein stad der det tradisjonelt ikkje høyrer heime, når det

a) er i bruk som etternamn og er verna, eller

b) på annan måte er eit særeige namn, eller

c) av andre grunnar bør vernast.

Eit nedervd stadnamn kan ikkje bytast ut med eit namn utan tradisjon på staden dersom ikkje særlege grunnar talar for det.

Endra med lov 10 juni 2005 nr. 53 (i kraft 1 aug 2006, etter res. 10 juni 2005 nr. 533).

Rettledning til denne loven kan en lese her.

Svanevik forslår videre at vi tar kontakt med navnekonsulent-tjenesten for Østlandet ved Terje Larsen. Dette har vi gjort, og han har lovet å kommentere saken i løpet av neste uke. Hedalen.no vil publisere hans svar så snart det foreligger.