Sist oppdatert: 08.04.2008 07:00

Rammer og muligheter

ARNE HEIMESTØL
 

– Det er viktig at vi i den prosessen vi nå går inn i, ser på nye muligheter, sier ordfører Kåre Helland (Sp) i en kommentar til Bakkes og Blåfjelldals uttalelser om kommuneøkonomien. Selv har han vært i kontakt med ordføreren i Ringerike, og det blir et møte i slutten av mai der temaene er samarbeid om skole og veien Nes-Hedalen.

– Ungdomsskolen på Nes i Ådal har få elever. Vi bør se på om disse elevene kan gå på skole i Hedalen. Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser er mulig, sier Helland.

Veier
– Jeg er også opptatt at vi skal få gjort noe med veien Nes-Hedalen. På møtet i mai vil veikontorene i begge fylkene være representert.  Jeg synes det er viktig at vi har fokus på denne veistrekningen parallelt med at vi arbeider for å finne en god løsning for veien mellom Hedalen og Nesbyen.

Skolebygg
Ordføreren er ellers enig i at det er riktig å ta vare på skolebyggene vi har. – Kommunen har investert store midler i disse, og de må kunne brukes ut fra de behov befolkningen har. Alle partier, unntatt Høyre, har sagt at de ønsker å bevare skolestrukturen vi har i denne valgperioden. Det må vi forholde oss til. Han peker samtidig på at elevtallet i Reinli går ned, og at  barnehagedekningen er for dårlig i øvre del av kommunen.

Politikerne har medansvar
Når det gjelder kritikken Blåfjelldal retter mot administrasjonen, viser ordføreren til at politikerne ikke hadde bedt om å få tilbakemelding på økonomisk status i 2007. Følgelig har de et medansvar for situasjonen som har oppstått.

Muligheter
Helland peker også på at vi risikerer skattesvikt som følge av at hyttemarkedet faller. – Vi har i sum store utfordringer vi må ta inn over oss. Dette må likevel ikke føre til negativ stemning. La oss heller se på hvilke muligheter vi har med de rammer vi får, avslutter Helland.