Sist oppdatert: 11.02.2008 06:39

Hedalen Markedsforum

TOR INGAR NORDBY
 

Vi har nå fått registret foretaket i Brønnøysundregisteret. Dette arbeidet tok litt lengre tid enn vi hadde regnet med. Videre har vi opprettet konto i Nordea.

Vi har i høst jobbet med å finne en fornuftig arbeidsplan som er gjennomførbar for 2008. Vi håper dere som kan tenke dere å være med på å støtte opp om tiltaket, og som ser på det som ligger i Handlingsplan for 2008, finner den interessant.

Styret er mottakelig for innspill planen. Hvis noen har ideer eller tiltak de ønsker å gjennomføre i forumets regi, så stiller vi oss positive til å være med å støtte. Husk at vi er et styre som består av kun få personer, og av den grunn vil det være begrenset med tid vi kan avsette til å delta aktiv i prosjekter. Midler kan søkes gjennom Hedalen Markedsforum BA.

Vi må se på dette året som et oppstartsår. Ambisjonsnivået må derfor legges ut fra denne forutsetningen. Vi håper dere finner dette interessant.

Tegningsblankett
De som melder seg innskal umiddelbart sende denne tilbake til meg på e-post i utfylt stand.