Sist oppdatert: 18.02.2008 21:44

Tilflyttingsprosjektet gir resultater

ARNE HEIMESTØL
 

Sist år ble det 24 færre innbyggere i Sør-Aurdal. Det får konsekvenser for rammetilskuddet kommunen får. Befolkningen har dessuten en skjev alderssammensetning – andelen eldre er høyere enn landsgjennomsnittet.
Nå begynner imidlertid tilflyttingsprosjektet å gi resultater. Det kan bli en motvekt mot folketallsnedgangen vi har sett de siste årene.

Valdres-kommunene har gått sammen om et felles tilflyttingsprosjekt. Målsettingen er at det i løpet av to år flytter inn minst 70 nederlendere/tyskere/belgiere til Valdres. En viktig forutsetning er at kommunene og næringslivet stiller opp og bidrar aktivt.

Folk treng hus, og hus treng folk
 

Kommunestyrepolitiker Emmy Bakkom sier følgende: – Det synes som det er mange som er opptatt av at det skal bo folk i husa. Folk treng hus, og hus treng folk.

Etter at tilflyttingsprosjektet ble kjent, er det mange som har tatt kontakt om ledige hus og småbruk som står tomme og som de ønsker å leie ut.

Hittil er det ingen som har gård til salgs, men det er faktisk noen som ønsker å selge hus. Det er fint at det er flere som tar kontakt, da blir det også slik at de som kommer, har valgmuligheter hvor de vil bo.


Emmy Bakkom

Behovene til og ønskene hos dem som ønsker å bosette seg her, er så ulike. Jeg håper fortsatt folk tar kontakt hvis de har et bosted de ønsker å leie ut eller kanskje selge.

Resultatene kommer

I Hedalen har prosjektet allerede gitt konkrete resultater. På Bergsrud gård har Ronald og Marja Buit flyttet inn. Ildjarntunet Kurs- og Turistsenter har tilsatt ny kokk. Han tiltrer stillingen ved påsketider.


Ronald og Marja Buit

Flere ser på muligheten for å flytte til kommunen vår. En psykolog med mann og tre barn besøker Hedalen om ikke alt for lenge. Hun har søkt jobb ved Fekjær psykiatriske senter.

Også Solheim Trevare får besøk av en snekker, og Begna Bruk er i kontakt med en ingeniør.

Vellykket stand


Assisterende rådmann Karin Stegarud
Nylig ble det arrangert Skandinavia-dager i Nederland. – Valdres hadde nok den beste standen her, forteller assisterende rådmann i Sør-Aurdal kommune, Karin Stegarud. Det var hele 19 representanter fra regionen vår. Både kommuner og næringsliv var representert, og mange kontakter ble knyttet.

Firmaet Placement garanterer 70 personer til Valdres over to år. Allerede etter et halvt år er 25 på plass, eller kommer i nærmeste framtid.

Det er knapphet på arbeidskraft i Valdres, og flere bedrifter vil nå legge ut stillingsannonser på Placement sine hjemmesider. Dette kan være et smart trekk, for under messa i Nederland var det hele 70 som skrev seg på liste der de viste interesse for jobb i nettopp Valdres.

Flere enn nederlendere

 

Janet Roelofs i Placement jobber med tilflyttingsprosjektet på vegne av Plascement. –Hvem er det som vurderer å flytte til Valdres?

– For å presisere litt: Vi jobber ikke bare med nederlendere! At av dem, som så langt har flyttet til Valdres, er flest nederlendere, er delvis tilfeldighet.

Selvsagt har vi kanskje et bredere nettverk i Nederland (vi er jo derifra selv), men vi er også mer og mer i kontakt med belgiere og tyskere.


Janet Roelofs i Placement


Noen har besøkt – og noen skal besøke – Valdres de nærmeste ukene. I disse dager skal for eksempel en belgisk person på jobbintervju til Nord-Aurdal, og en tysker har vært i kontakt med en entreprenør i Sør-Aurdal.
 

Vi håper derfor at fokus ikke bare blir rettet mot nederlendere, tross at de, til nå, er den største gruppen som utgjør flytting til Norge. De flytter lettere på seg enn for eksempel personer fra Belgia.

 

Flyttemotivasjon

–Hva er årsakene til at så mange flytter til Norge?

– Det er mange grunner at folk ønsker å flytte til dette landet. Ofte er det en kombinasjon av flere momenter som gjør at de velger Norge som nytt bo- og arbeidssted. Men for å nevne noe:

 

 • jobbmuligheter

 • klimaet

 • naturen som kan brukes fritt

 • fritidsmuligheter

 • bomuligheter

 • mer plass, mindre hastighet

 • et tryggere oppvekstmiljø for barna

 • bra barnehage- og skolesystem (noe som nordmenn ikke alltid er enige i)

 • mer tid for seg selv og familien

 • utfordring

 • kompasset peker mot nord

 • eventyrlyst (vi må skille drømmere fra realistene!)

 • norsk mentalitet (kulturforskjell er mye mindre enn for eksempel mellom sør-europiske land og Norge)

 • integrerer lett

Det er også en del som peker på de negative ting som de observerer i hjemlandet. Vi håper i hvert fall at de som flytter, gjør det fordi de har en positiv holdning ovenfor Norge, og ikke på grunn av de negative ting som de kanskje opplever i hjemlandet sitt.  

 

 

Hvorfor Valdres?

 

– Hva har Valdres å by på, mener du?
 

– At folk velger Valdres, kan ha ulike årsaker. Noen har et ganske bestemt forhold til innlandet – som de for eksempel ikke har med vestkysten eller andre strøk i Norge. Klima er i denne sammenhengen viktig i et slikt valg. Noen ønsker seg rett og slett et mer stabilt klima med skikkelig vinter og mindre (våt) nedbør.
 

Mulighetene som fins i Valdres, er også avgjørende i valget om å flytte hit. Og at arbeids- og etableringsmarkedet er bra i dalføret, kan vi vel si. Mange bedrifter har allerede lagt ut ledige stillinger  på vår nettside, samt at privatpersoner har brukt siden for å få solgt sin næringseiendommer. Og en del av disse næringsvirksomhetene er allerede omsatt gjennom oss.
 

At Valdres ligger midt mellom Oslo og Bergen, kan også anses som en fordel. Men generelt sett flytter folk dit de føler at de har best mulighet og hvor de føler seg mest hjemme.
 

– Et besøk er ofte siste ledd i tilflyttingsprosessen, sier Roelofs. Dette er grunnen til visningsturene som arrangeres 23.-24. mai og 29.-30. august.

 

Ledige stillinger/etableringsbehov
 

– De som kommer, griper sjansene som fins i Valdres, fortsetter Roelofs. – De aller fleste er initiativrike, de tør å satse, er villige til å investere og er ganske målrettet. De har hatt drømmen om å flytte til Norge allerede i en lang periode.

 

Med andre ord: De har forberedt seg godt og vet hvor de ønsker å bosette seg. Noen snakker allerede norsk. Kanskje ikke perfekt, men de prøver. Andre er mer i en orienteringsfase, men alle skal tas vare på uansett.
 

For at folk kan flytte til Hedalen/Valdres er det i første omgang viktig at de har inntekt. Derfor trenger vi blant annet næringslivet – som har behov for arbeidskraft med kompetanse.

 

Bedrifter kan melde fra om sine ledige stillinger til kommunen og/eller Placement. Placement kan lage en annonser på blant annet nederlandsk språk. Disse legger vi ut på vår nettside. Men vi deltar også på mange messer i nevnte land hvor vi tar disse stillingene med oss for å markedsføre dem der.
 

Er det et spesielt firma/en bedrift som innbyggere i Hedalen/Valdres mener de har behov for, og som de vil skal etablere seg, er det også fint for oss å få vite dette.

 

Også bedrifter som er i en avviklingsfase, kan vi markedsføre på vår nettside, som for tiden har mer enn 200.000 besøkere per måned. I ramme av prosjektet i Valdres er slike annonseringer gratis, sier Roelofs.

 

Ledige hus/småbruk/gardsbruk
 

Alle trenger en plass å bo. Det behøver i første omgang ikke å være et drømmehus (tross at noen finner det med engang), men det skal være et hus hvor alt fungerer forholdsvis bra. Både leie, salg og forpakting kan være aktuelt. Per i dag har Sør-Aurdal en oversikt over 12 ledige boliger. – Vi vil gjerne ha mer å tilby, sier Karin Stegarud.
– Vær oppmerksom på at tilflyttere både kan eie, leie og drive gårdsbruk. Både mjølke- og kjøttproduksjon er interessant.

 

Vertskap og nettverksbygging
 

– Vår erfaring er at den kommunen som engasjerer seg mest, får de fleste innbyggere, fortsetter Roelofs. Nøkkelord i det hele er også "vertskap". At innbyggere fra Hedalen har vist et sånt vertskap, er helt klart. Ronald og Marja Buit har uttalt seg slik: – Møt de nye "hedølinger" med et åpent sinn, bidra med (praktisk) hjelp, inviter dem til kaffe, aktiviteter, både til fjells og i foreningssammenheng. Kort sagt: Vær inkluderende sånn at et nettverk rundt dem kan bygges opp.
 

Men og: Gi dem noe tid og rom til å akklimatisere seg. Det tar ofte noen måneder og i noen tilfelle mye lengre, før de virkelig føler at de har slått seg ned; at de har fått ”plantet” seg på det nye stedet.

Særlig rundt høytidsdager kan de føle at hjemlandet virker langt borte. De har kanskje fått til sin drøm, men det vil ikke si at det er en ”happy story” med en gang. De har tross alt sagt opp alt de hadde i hjemlandet og etterlatt familie og venner. Og nye venner får man ikke over natten.
 

Men husk: De som kommer, er like spente på dere som dere er på dem. Vær stolt over at bygdas/Valdres hverdag, er andres drøm, avslutter Roelofs.

 

Relaterte oppslag:

Kjenner du til aktuelle bosteder, kan du ta kontakt med Emmy Bakkom eller med assisterende rådmann, Karin Stegarud, tlf. 61 34 85 10.