Sist oppdatert: 21.06.2008 03:54

Vegsaka avgjort

ARNE HEIMESTØL
 

- Kommunestyret har gjort sitt vedtak. Nå er det tid for å komme i gang med det praktiske arbeidet. Dette sier Nils Sætrang, ett av medlemmene i gruppa som utredet forslag til vedtekter for driftsselskapet som nå skal etableres.

Saken om vegforbindelsen Hedalen - Nesbyen, godkjenning av vedtekter for driftsselskap/økonomiske bidrag fra Sør-Aurdal kommune ble behandlet av kommunestyret i Sør-Aurdal sent torsdag kveld. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 18 mot 6 stemmer. Les saksutredning og vedtak her.

Nes-sida
Kommunestyret i Nes godkjente torsdag 8. mai vedtekter for driftsselskap for Vassfarvegen og vedtok også å støtte vegen økonomisk.

Arild Skaret, som representerer grunneiere og andelshavere på hallingsida, opplyser at det gjenstår noen mindre punkter de vil ta opp før de kan slutte seg til foreslått løsning.

Hard debatt
Det ble hard debatt da saken kom opp til behandling i kommunestyret i Sør-Aurdal seint torsdag kveld. Elling Fekjær uttaler følgende:

"Debatten om veisaken bar preg av at dette er en meget viktig vegforbindelse mellom søre del av Valdres og Hallingdal - en samfunnsveg. Bomveg er ingen ideell løsning for denne vegen, derfor var "temperaturen" under debatten tildels høy.

Et enstemmig formannskap ba i sitt møte 27.08.07 om alternative løsninger på vegproblemet som skulle utredes.

Jeg kan ikke se at alternative løsninger er utredet, noe jeg hevdet i debatten. Det eneste alternativet er bom parallelt ved Søbekkseterbommen.

Kommunestyret har gjort et vedtak i saken, som vi må forholde oss til framover."