Sist oppdatert: 10.05.2008 21:17

Vassfarvegen i Nes kommunestyre

ARNE HEIMESTØL
 

Kommunestyret i Nes godkjente torsdag 8. mai vedtekter for driftsselskap for Vassfarvegen og vedtok også å støtte vegen økonomisk. Ordfører Gerd Eli Berge har sendt oss følgende dokumenter:

  • Her er vedtektene.

  • Les saksframstillingen til formannskapet i Nes her.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt i formannskapet 23. april.

I kommunestyret 8. mai foreslo Nes Ap utsetting av saken. Dette forslaget falt mot tre stemmer. Deretter ble formannskapets forslag enstemmig vedtatt.

Som representant til styret ble Ole Petter Haugen med Bjørg Lystad som vara valgt. Som representanter til årsmøtet: To representanter fra teknisk utvalg, oppnevnt av teknisk utvalg.