Sist oppdatert: 09.11.2008 08:40

Bredbånd til alle i 2009?

ARNE HEIMESTØL
 

Oppland fylkeskommune bevilget for snart et år siden 3 millioner kroner til fem Valdres-kommuner. Målet var å kunne gi flere som bor i områder uten tilgang til bredbånd, oppkobling til Internettets motorvei. En forutsetning for å få tilskuddet er at kommunene går inn med egenandel. Dette er tema i forbindelse med årsbudsjett for 2009 i flere kommuner.

Fylket har uttalt at dersom ikke alle kommunene vil være med, så kan midlene deles på dem som er igjen. Rådmannen i Sør-Aurdal har foreløpig antydet at det i vår kommune bør settes av 300 000 kroner til tiltaket. Når saken er ferdigbehandlet i kommunestyrene i de fem Valdres-kommunene, skal utbyggingen ut på anbud.

Eidsiva bredbånd er i gang med en tilsvarende utbygging i Land-kommunene og Etnedal. Her er alle som ønsker det, lovet tilgang til bredbånd. Eidsiva opplyser at dersom de blir utbygger, så vil de trolig bruker radioteknologi fra mange sendepunkter for å nå til flest mulig. Der en ikke når fram, må en løse utfordringen på andre måter.

Radiosendere kan settes i eksisterende master, i master Eidsiva bygger eller for eksempel på låvevegger. Teknologien forutsetter fri sikt mellom sender og mottaker.

De som skal bruke denne teknologien, får en mottaker på for eksempel husveggen. En slik løsning vil gi mye bedre fart enn mobilt bredbånd – slik det er i dag. Og det vil være mulig å få synkron forbindelse, det vil si like rask opplastingshastighet som nedlastingshastighet.

Møtet 6. november
Torsdag drøftet representanter for næringslivet i Hedalen, SAE og Eidsiva bredbånd hva som på kort og litt lengre sikt kan gjøres for å sikre Hedalen stabil bredbåndsforbindelse med høyest mulig overføringshastighet. Det ble et konstruktivt møte der Eidsiva sa at de vil se på en del konkrete strakstiltak.

Selskapet mener at kapasiteten på radiosenderne de i dag har til bygda, er tilstrekkelig. Det er imidlertid en del flaskehalser og kapasitetsmangel i telenettet. Dette er det ikke uten videre lett å gjøre noe med ettersom det er Telenor sitt ansvar, og Telenor er kun forpliktet til å tilby alle telefon.

Videre er det kjent at avstand fra Hallom og sørover i bygda er et problem. Jo lengre en er fra sentralen, jo lavere overføringshastighet kan en vente seg. Dessuten påvirkes hastigheten også av flere samtidige brukere, og da er det gjerne de som er lengst fra sentralen som får de laveste overføringshastighetene.

Nils-Martin Sætrang opplyste at SAE nå har fiberkabel fram til Begnadalen. Om 3-5 år er det planlagt å legge slik kabel til Hedalen, og fiber vil sannsynligvis gå gjennom hele dalføret når alle høyspentlinjene er oppgradert.

Dette kan bety at noen i framtiden vil koble seg direkte på fiberkabel. Andre vil nok forsatt velge tilgang via telenettet, og spreding via radionett vil neppe bli uaktuelt i overskuelig framtid. Fordelen med fiberkabel vil uansett være sikker tilførsel med høy kapasitet til bygda vår.

Relaterte oppslag: