Sist oppdatert: 29.06.2011 12:47

Uttalelse fra foreldre og foresatte til oppvekstgruppa

ARNE HEIMESTØL
 

Vi ønsker å beholde Hedalen barne- og ungdomsskole, barnehagen og SFO i Hedalen. Dette uttaler foreldre og foresatte i et brev til oppvekstgruppa i driftstilpasningsprosessen kommunen nå gjennomfører.

Foreldrene mener det er uaktuelt å flytte barneskolen på grunn av lang og vanskelig vei til Begnadalen. De tar også til orde for at SFO-ordningen må bli bedre; man bør kun betale for den tid som brukes. Dessuten må de gis tilbud alle dager, for det vil føre til at ordningen blir mer brukt.

Å kjøre ungdomsskoleelevene til Bagn mener foreldrene er uaktuelt. Skolevei på opptil 9 mil og inntil tre timers busstur per dag ønskes ikke.

Videre peker foreldrene på at nedlegging av skoletilbud i Hedalen kan føre til at barnefamilier neppe vil bosette seg i bygda, og de minner om at tjenestetilbud som lege, tannlege og helsestasjon allerede er fjernet.

– I Hedalen er det både sol og snø, uttaler foreldrene og viser også til opparbeidede leik- og idrettsanlegg som er knyttet til skoleområdet.

Innsparinger

Gruppa har lagt fram følgende innsparingsforslag:

  • Vaktmestertjenesten i kommunen kan reduseres.

  • Antall stillinger i administrasjonen bør vurderes. – Har vi behov for både rådmann, assisterende rådmann og økonomisjef?

  • Kan kommunen klare seg med en IT-konsulent?

  • Kan en redusere antall kommunestyre- og formannskapsrepresentanter?

  • Kan et samarbeid med Ringerike kommune øke kommunens inntekter?

  • Kan kommunen søke om redusert rammetimetall og spare inntil 1,8 millioner kroner per år?

  • Kan det innføres eiendomsskatt på hytter i Sør-Aurdal?