Sist oppdatert: 06.04.2009 09:43

Fikk 50 000 kroner av Sparebank 1 Hallingdal

ARNE HEIMESTØL
  Hedalen løypelag har fått 50 000 kroner fra gavefondet i Sparebank 1 i Valdres. Midlene er gitt som støtte til innkjøp av snøscooter, og lørdag troppet banksjef Knut Oscar Fleten opp på løypelagskonserten i Hedalen og overrakte en sjekk til kasserer Helga Perlestenbakken.

Det tre år gamle løypelaget i Hedalen har gjort seg bemerket langt ut over bygdas grenser. Før påske kom det et større oppslag i bladet Hytteliv. Det er tegnet andeler til en verdi på over 1,5 millioner kroner. Løypemaskin til 1,2 millioner kroner er i drift på tredje året. Garasje er bygd på dugnad, og løypelaget drifter et løypenett som er like stort som løypene i Trysil.


Line Wermundsen Mork, Knut Oscar Fleten og Helga Perlestenbakken

Bakgrunn
Hedalen løypelag sendte gavefondet en søknad som omfattet økonomisk støtte til innkjøp av en snøscooter. Begrunnelsen var at laget kjører en del av løypenettet ved hjelp av scooter og har behov for å tråkke et godt grunnlag i starten av sesongen før løypemaskinen starter med å sette skispor.

Sistnevnte er viktig da dette reduserer slitasjen på løypemaskinen og derved sparer løypelaget for vedlikeholdsutgifter.

Bankens vurdering
– Banken er imponert over hva løypelaget har klart å få til gjennom dugnadsarbeid, samarbeid mellom bygd og hytteeiere og det løypenettet som tilbys fastboende og besøkende i Hedalen, sier administrerende banksjef Fleten.

Søknaden til Hedalen Løypelag innfridde alle kriterier til å få støtte fra gavefondet. Ved tildeling av midler er gavefondet opptatt av at den investeringen som det søkes om, blir realisert. Med kr 50.000 og egeninnsatsen fra løypelaget var det mulig å gjennomføre innkjøp av snøscooter.

– På vegne av banken var det svært trivelig å få anledning til å overrekke beløpet under arrangementet på palmelørdag – et arrangement som bekreftet vårt inntrykk av et lag hvor dugnadsarbeidet er stort, slik at Hedalen løypelag kan sørge for skispor og mange fine skiturer. Det er ikke usannsynlig at jeg må ta en tur til Hedalen neste sesong og prøve løypene, sier Fleten.

Fornøyd løypelagsleder
- Besøket fra Hallingdal var virkelig en stor og gledelig overraskelse sier løypelagsleder Line Mork. - Som løypelagets kasserer gjør Helga en utrettelig innsats med å søke ulike fond og stiftelser om støtte, og at vi hadde fått støtte fra Sparebank1 i Hallingdal og Valdres, har hun holdt hemmelig en ukes tid. Hver krone kommer godt med i driften av løypelaget – og disse midlene blir i sin helhet brukt til å finansiere den nye scooteren. Løypenettet vårt er så stort at skal vi få alt klart før mørket faller på, må vi kjøre noe med scooter og noe med maskin. For oss som driver laget i stor grad på dugnad, er det også veldig hyggelig å bli satt pris på gjennom en slik tildeling. Dette gir motivasjon til videre arbeide i Hedalsfjella, avslutter Line.