Sist oppdatert: 11.01.2009 10:48

13-dagsbasaren

ARNE HEIMESTØL

Lørdag holdt Hedalen Helselag sin tradisjonelle 13-dagsbasar. På tross av at styret dobla prisen pr. loddnummer, og på tross av finanskrisa, ble resultatet høyere enn noen gang tidligere. Brutto inntekter på basaren er talt opp til kr. 39.945,-.

Ingrid Hauge Lundby holdt tale, og Hedalen Sangkor og Hedalen Musikkorps bidro med fine innslag.