Sist oppdatert: 13.03.2009 08:27

Uventet stort underskudd

ARNE HEIMESTØL
  De endelige regnskapstallene er ennå ikke klare, men Sør-Aurdal kommune ser ut til å få et regnskapsunderskudd på over 11 millioner kroner for 2008. Dette ble kommunestyret gjort kjent med i sitt møte torsdag 12. mars.

– Det er på området drift og vedlikehold vi finner den største budsjettsprekken, sier ordfører Kåre Helland. Her er merforbruket på over seks millioner kroner. Det ble dessuten ca. 2 millioner kroner mindre i renteinntekter enn beregnet, og svikt i inntekter på eiendomsskatt utgjør rundt 1 million kroner. Helse- og omsorg og Sør-Aurdalsheimen har også brukt mer enn budsjettert.

I september opplyste rådmannen at det lå an til et underskudd på ca. 6 millioner kroner i 2008. I midten av februar ble ordfører og rådmann kjent med at underskuddet kom til å bli nesten dobbelt så stort som forventet.

Ordføreren forteller at kontrollutvalget er anmodet om å gå inn i saken. Formannskapet skal heretter få månedlige tilbakemeldinger på økonomisk status på hvert tjenesteområde.

Utgiftsdekning
Fra 2000 til 2008 har den gjennomsnittlige årlige økningen i sum skatt og rammetilskudd vært på 4,7 %. I samme periode har den gjennomsnittlige årlige nettoøkning i lønn og sosiale utgifter vært på 7,5 %. Det gir en negativ utgiftsdekning utover lønn på 23,3 millioner kroner. – Dette viser at vi har en for høy lønnsutgiftspost, og dette fører til at vi må redusere antall stillinger i kommunen, sier Helland.

Relatert oppslag: