Sist oppdatert: 19.03.2009 21:06

Bredbåndsaken

ARNE HEIMESTØL
 

Det er satt av penger på kommunens årsbudsjett til videre bredbåndsutbygging. Utarbeidelsen av anbudsdokumentene er i sluttfasen.  Det er IKT Valdres som på vegne av kommunene Vang, Vestre Slidre og Sør-Aurdal administrerer prosjektet.  

 

– Etter den framdriftsplanen de har, blir anbudsfristen sannsynligvis 18. mai, med valg av leverandør og kontraktssignering i løpet av juni.  Det skulle tilsi at utbygger vil være klar til levering til sluttbruker i løpet av sommeren 2010, sier rådmann Erland Odden.

 

Relaterte oppslag: