Sist oppdatert: 26.11.2009 07:10

Spørreundersøkelse om friskole

ARNE HEIMESTØL
 

– Hvis vi vil sikre oss ungdomsskole i Hedalen, må bygda nå ta initiativ til å få en friskolegodkjenning på plass så snart som mulig. Den dagen alt håp er ute for en offentlig skole i Hedalen, må vi ha en friskole ”på varastyr”. Dette skriver Gunvor Heiene, medlem av friskolegruppa, i et innlegg på Hedalsforumet.

I disse dager sender gruppa brev til alle foreldre med barn i skole og/eller barnehage i Hedalen. Det var bygdemøtet søndag 15. november som konkluderte med at en skal kartlegge interessen for en friskole i bygda. Blir det god oppslutning om å å etablere en Montessori ungdomsskole, vil det raskt bli opprettet et interimsstyre som skal arbeide videre mot målsettingen om å realisere et friskolealternativ, dersom kommunestyrets opprinnelige vedtak blir stående.


Fra bygdemøtet 15. november