Sist oppdatert: 25.10.2009 13:23

Prøvekjører bussruta fredag 30.10.

ARNE HEIMESTØL
  Kommunestyrepolitikerne og representanter fra administrasjonen er, sammen med presse, invitert til å prøvekjøre skolebussruta ungdomsskoleelevene fra Hedalen vil få dersom de skal gå på SAUS. Dette skriver FAU i brevet som er sendt ut:

 

Noen ganger er det langt fra kretsene der viktige avgjørelser tas, til 
der de er – de stedene og de menneskene avgjørelsene får konsekvenser 
for. Det er langt fra Tingvoll på Bagn til Storrustemoen i Hedalen, 
ved fylkesdelet mellom Oppland og Buskerud. Og like langt er det 
motsatt vei. Denne veien har de som tar avgjørelsene i Sør Aurdal 
kommune tenkt at 13-14 og 15 åringer fra Hedalen skal kjøre 190 dager 
i året. FAU i Hedalen stiller spørsmål ved hvorvidt politikerne selv 
faktisk veit hvor lang vei det er.

I kommunestyremøte på Bagn den 24. september ble det vedtatt at 
ungdomsskolen i Hedalen skal legges ned, og at elevene skal sendes til 
Bagn. Nå har FAU i Hedalen sendt ut brev til kommunestyrepolitikerne 
med invitasjon til busstur. Man begynner ved fylkesgrensa, kjører den 
vanlige skolebussruta til skolen i Hedalen sammen med elevene. På 
skolen går elevene av, og bussen fortsetter hele ruta til Bagn. Det 
forventes at politikerne har såpass stor ansvarsbevissthet i sin 
rolle som folkevalgte at de setter av denne dagen for å bli med på 
turen og for å oppleve konsekvensene av sitt vedtak.

Media er velkomne til å bli med på turen, og det vil bli anledning til 
å snakke med både elever, foreldre og politikere.

 

For spørsmål angående turen, ta kontakt med Astrid Hegdal, tlf. 90767607

 

For info ang kjøretid med buss Hedalen - Bagn, se estimat fra bussjåførene.