Sist oppdatert: 01.10.2009 17:02

Driftstilpasningen gir resultater

ARNE HEIMESTØL
  I april i år vedtok formannskapet en innskrenking på 10 stillinger innen 1.1.2010. Nå er en godt på vei til å nå dette målet. Per 1. oktober har kommunen oppnådd en netto innsparing på 6,2 stillinger. – Reduksjonen har i hovedsak kommet på Tingvoll, sier ordfører Helland.

For 2010 vil det en har oppnådd til nå, bety en innsparing i på  2,5 millioner kroner.

Ordføreren nevner også at Fylkesmannen har gitt
400 000 kroner i skjønnsmidler til driftstilpasningsprosessen.