Sist oppdatert: 26.09.2009 21:01

Svarteper

Så har kommunestyret gjort vedtak i skolesaken. 1.-7. trinn ved Reinli skole flyttes til Bagn skule fra høsten 2010. Fra samme tidspunkt skal ungdomstrinnet fra Hedalen barne- og ungdomsskole legges til Bagn.

Vedtaket om å legge ungdomstrinnet til SAUS, var ikke ventet. Rådmannen hadde i sin innstilling til kommunestyremøtet fulgt styringsgruppas alternativ 1 og dermed utelukket dette alternativet. At våre to fremste politisk valgte representanter, ordfører og varaordfører, i sluttvoteringen går imot sin egen innstilling og tar opp igjen et forslag de selv har forkastet, kan etter vårt syn ikke bety annet enn at de sitter igjen med svekket tillit.

Over 82 % av hedalsforeldrene som svarte på spørreundersøkelsen, har sagt at reiseveien fra Hedalen til Bagn er for lang, men det har det politiske flertallet sett helt bort fra. Uttalelser fra næringsliv og FAU er heller ikke vektlagt. Begnadalen skole består inntil videre, til tross for at FAU i to uttalelser har antydet at de kan tenke seg samarbeid i retning av kommunesenteret.

Skolesaken har, mer enn noen annen sak, skapt engasjement i kommunen vår. Det forstår vi. Saken handler om økonomi, men viktigst av alt; den handler om våre barn. At foreldre i en slik sak taler på vegne av egne barn, er ikke det minste vanskelig å forstå. Når kommunen selv skriver at det kan være et pluss for kommunesenteret å ha en sentralskole, er det naturligvis ikke barnas behov som har førsteprioritet. Argumentet om at alle må ta sin del av innsparingen, er heller ikke hensyntatt. Her er det to bygder som sitter igjen med svarteper, Reinli og Hedalen.

Kommunen har et årsbudsjett på over 200 millioner kroner. Striden det siste året har stått om en innsparing på 4,5 millioner. Oppvekstgruppa mener en kan spare rundt en million kroner på å flytte ungdomstrinnet til Bagn. Vi frykter at det en sparer her, fort kan bli tatt igjen i form av reduserte skatteinntekter.

Ordføreren har dessuten sagt at eiendomsskatt i Sør-Aurdal kan gi inntekter på mellom 4 og 11 millioner kroner. Selv om dette tallet var kjent før kommunestyremøtet, ble det aldri tatt inn i saksbehandlingen.

Hele kommunestyret er opptatt av å få skikk på kommuneøkonomien. Det støtter vi dem i. Det er på sin plass å bemerke at økonomistyringen har vært for svak. Det er en viktig grunn til uføret en nå er oppe i. Først må en få orden i eget hus.

Men det er ikke nok; kommunen har brukt opp det meste av reservene og må få bedre ballanse mellom utgifter og inntekter Er innbyggerne villige til å sette våre barns ve og vel i høysetet og betale eiendomsskatt for å unngå uønskede skolenedleggelser?