Sist oppdatert: 11.04.2010 21:59

Til deg som er over 18 år og som bor i Hedalen

HEDALEN HELSELAG V/SIGRID HAUGEN
 

På ettermiddagen onsdag 14. april vil ca. to tredjedeler av alle hedøler over 18 år få besøk av en representant for Hedalen Helselag. Du vil få utdelt spørreskjemaet for Lokalsamfunns-undersøkinga i Valdres 2010
 

Undersøkelsen er et samarbeid mellom kommunene i Valdres gjennom prosjektet ”Valdres Viser Veg”, og professor Tom Sørensen ved Universitetet i Oslo.  ”Valdres Viser Veg” har som overordna mål å styrke den psykiske helsa hos befolkningen i Valdres.

Les mer om undersøkelsen her.

 

Det er viktig at du tar deg tid til å svare, slik at resultatet kan bidra til positiv utvikling i bygda vår.

Du får nesten ei uke på å fylle ut skjemaet. Vi kommer og samler inn igjen tirsdag 20.04.