Sist oppdatert: 17.12.2010 07:22

Kulturstier i forbindelse med Kulturminneåret 2009

ARNE HEIMESTØL
 

Gruppa som har jobbet med kulturstien Hedalen stavkirke-Bautahaugen ble torsdag hedret for innsatsen sin.

I forbindelse med Kulturminneåret 2009 ble skoler, lag, foreninger og privatpersoner invitert til å delta med skilting av kultursti eller kulturminne. I invitasjonen gikk det fram at de fem beste stiene skulle premieres med en egen GPS. Dette var det en del som benyttet seg av.

De som deltok var:
 

  1. Aurdal historielag, Buferdsveger, Åbjør Heimåsen
  2. Hedalen Bygdeutvalg, Hedalsvegen
  3. Nørre Beito Grunneigarlag,
  4. Smørkøllvegen
  5. Fønhusgruppa, Fønhusvegen
  6. Høre Skule, Riddarberget
  7. Lomen barnehage, rydningsrøys
  8. Røn Naturbarnehage, Jettegrop
  9. Aurdal Fjordcamping, Bjødnastigen

– Alle hadde gode tiltak, men vi måtte skjære gjennom og ta et valg, sier kulturminnekonsulent Katharina Sparstad. – Kriterier for premiering har foregått etter arbeidsinnsats og omfang. De 5 utvalgte er:

Smørkøllvegen, Fønhusvegen, Hedalsvegen, Åbjør Heimås og Høre Skule.

 

 

Alle disse har greid å engasjere lokalmiljø og lagt mye arbeid i å utarbeide tavler og skilt. Tiltakene ble kanskje mer omfattende og arbeidskrevende enn det vi hadde trodd, men det er veldig moro å se hvor mye alle har fått til!

Det var Rigmor Brenden og Kari Halldis Brenden som tok imot GPS på vegne av Hedalen bygdeutvalg. –  Det er ei gruppe på 5 som har samarbeidet om tekstene til alle tavlene, men det er mange andre som har bidratt også. Selv om vi ikke trekker fram noen spesielt her, er det på sin plass og nevne ungdommene som tok jobben med å sette opp alle tavler, og stativene. De gjorde virkelig en flott jobb! sier Rigmor.

  • Les mer om kulturstien i Hedalen her.