Arbeidsdag for dem som har lengst reisetid

ARNE HEIMESTØL

Hvilken normalarbeidsdag vil skoleelever fra ytterkantene i Hedalen ha dersom de skal gå på SAUS? Det gir ikke rådmannens utredning svar på. Er vi i nærheten av svaret i dette oppslaget?

  • Bortetid i tabellen er gåtid til buss + busstid + ventetid på skole + skoletid + ventetid på buss + bussreise + gåtid hjem.

  • Leksetid er gjennomsnittlig tid medgått til skolearbeid i hjemmet per dag.

I tabellen nedenfor tar vi utgangspunkt i noen stedsnavn. De første kolonnene viser medgått tid regnet i minutter. De to siste viser timer.
 

Stedsnavn Gåtid Busstid Ventetid Skoletid Ventetid Busstid Gåtid Lekser Arbeidstid
/timer
Herav reisetid
i timer
Goplerud 20 100 10 330 10 95 20 90 11,3 4,3
Storrustemoen 7 100 10 330 10 95 7 90 10,8 3,8
Lia 30 75 10 330 10 70 30 90 10,8 3,8
Søbekkseter 0 95 10 330 10 90 0 90 10,4 3,4
Goplerudlia 10 100 10 330 10 95 10 90 10,9 3,9
Skolehagan 5 55 10 330 10 55 5 90 9,3 2,3

Dette oppsettet bygger på at det ikke skal være direktebuss og at det er lagt inn tid til å montere og avmontere kjettinger på dager med dårlig føre. Se dette oppslaget.

Det er interessant å se hvor stor andel av elevers arbeidsdag som vil gå med til undervisning og lekser. I eksemplet nedenfor har elevene 6 skoletimer, hver på 45 minutter. I tillegg jobber de 90 minutter med lekser (blå farge). Det første eksemplet viser en elev som bruker 10 minutter hver vei til skolen. Det siste viser en elev fra Goplerudlia i Hedalen.


 
  Pausetid på skolen Gåtid, buss- og ventetid Undervisning og lekser Totaltid
Elev ved skolen 1 time 0,33 timer 6 timer 7,33 timer
Elev fra Goplerudlia 1 time 3,9 timer 6 timer 10,9 timer

Mener du at vi på noen punkter tar feil, er det fint om du skriver om dette i e-post til redaksjonen@hedalen.no eller på forumet.


Sist oppdatert: 23.01.2010 22:05