Sist oppdatert: 01.05.2010 07:43

Sprinkleranlegg montert på Hedalsheimen

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

Da finanskrisen rammet Norge, satte regjeringen inn ekstra midler for å opprettholde sysselsettingen. Sør-Aurdal kommune fikk 2 millioner kroner ekstra, og 800 000 kr av denne potten er brukt til å montere sprinkleranlegg i samtlige leiligheter på Hedalsheimen. Torsdag ble det ferdigstilte anlegget overlevert til kommunen.
 


Hjørdis Grøv har fått en tryggere bolig.

 

Plansjef Svein Granli uttrykker tilfredshet med at både nytt vannforsynings- og sprinkleranlegg er på plass. - Ikke alle eldre reagerer adekvat på en brannalarm, og da er det siste brannsikkerhetstiltaket viktig.

 

Utbyggingen ble satt ut på anbud, og firmaet Jørstad AS fikk oppdraget. Normalt vil et  slikt arbeid skape mye støy, men Hjørdis Grøv berømmer firmaet for måten de har løst oppgaven på.


Til nå har en hatt problemer med å få vannforsyningsanlegget i Bronbakklia til å fungere slik det skal. Dette skyldes styring av innblanding av vann fra en brønn. Resten av vannet hentes opp fra borehull. Disse utfordringene ser nå ut til å løse seg.

 

 

 

 


Flere prosjektet
Granli forteller at garasjen som har vært under bygging i vinter, snart er ferdig. Her vil  hjemmetjenesten ha plass til fem biler. Dette prosjektet har kostet 100 000 kroner, og midlene kommer også fra regjeringens krisepakke. I løpet av sommeren og høsten vil kommunen planlegge et trafikksikkerhetsprosjekt ved skolen. Denne utbyggingen kommer i 2011.