Sist oppdatert: 01.11.2010 06:41

– Ære være bygdefolket!

ARNE HEIMESTØL
  Det sier en av de mange vennene til Søre Bedehuset. Til nå i år er det samlet inn 78 950 kroner. Svært mange har gitt sin økonomiske støtte, og verdien av disse pengene er økt gjennom betydelig dugnadsinnsats.


Fra én tidligere dugnad

Det var nødvendig å bore etter vann for å få god vannforsyning. Slikt koster penger, og lån ble tatt opp. Nå er gjelda nedbetalt, og ikke bare det: Det er i tillegg ordnet med infiltrasjon av gråvann fra kjøkkenet, ny botnsvill under den øvre veggen, ny inspeksjonsluke til grunnmuren og nytt golv i hovedsalen.

Noe gjenstår
Kjøkkenet trenger både opprusting og utvidelse. Dette venter dugnadsgjengen med til den hardeste vinteren er over. Så viser det seg at himlinga over nevnte rom ikke har tilstrekkelig med isolasjon. Det er selvsagt mulig å ordne. Med fortsatt støtte og flere villige dugnadshender ordner deg seg nok med opprustet kjøkken også.

Støtte kan fortsatt sendes direkte til: Bedehuset v/Herman Sukke, kontonr. 6185 05 11836.