Sist oppdatert: 20.04.2011 22:36

Håper på økte rammer

ARNE HEIMESTØL
  Ordfører Kåre Helland har lest Hedalen.no sitt oppslag om økonomistyring i skolene. I en e-post til redaksjonen skriver han følgende:

Jeg mener avstanden fra skolene til politikerne har blitt mindre. Hvorfor?
Vi har i dag åtte tilbakemeldinger fra alle områdene til formannskapet gjennom året. Dette er detaljerte kommentarer om utfordringer og planer.
Det er meget bra for oss  politikere å få slike tilbakemeldinger. Det er mulig Bakke ikke er klar over at dette kommer helt til oss. Men det gjør det faktisk. Vi hadde ikke vært der vi er i dag uten disse.
 
Det neste jeg vil tekke fram, er budsjettarbeidet der vi har dialogmøte i juni for neste års budsjett. Her har mange gode innspill kommet fram til kommunestyret. Gjennom driftstilpassningen brukte vi mye tid på skole. I 2009 hadde vi en dag der skole ble viet spesielt mellom kommunestyre og skoleledelsen. Dette er fulgt opp gjennom prosessen som har vart fram til i dag.

Som politisk leder og tidligere nestleder mener jeg at gjennom de siste åtte årene har vi aldri hatt bedre rutiner for tilbakemeldinger.

Det er klart at vi skulle gjerne hatt mere penger til skolen. Det er en smertegrense som er tøyd langt og som vi ikke kan ha over mange år.

Jeg ser lyst på framtiden og tror at vi nå skal klare å få mer til innhold i skolen og ikke bare til redskapen. En takk til skoleledelse med rektorer og tjenesteleder for gode tilbakemeldinger med håp om økte rammer for framtiden!