Sist oppdatert: 27.04.2011 20:46

Ressursbruken i skolene

Da skolesaken ble avgjort i kommunestyret 18.2.2010, vedtok kommunestyret følgende enstemmig : "Ressursbruken ved de ulike skoler tas opp som egen sak. Utredningen må innbefatte konsekvensutredninger."

Svar på spørsmål fra Hedalen.no viser at dette vedtaket ikke er fulgt opp. Utredning er ikke lagt fram, og kommunestyret har følgelig ikke hatt noen sak å behandle.

Kommunestyrets vedtak var velbegrunnet og klokt. Vi mener at det skal være likeverdige tilbud på skolene i kommunen.

At rådmannen, etter at kommunestyrets vedtak var gjort, kunne fjerne 1,8 stillinger fra Hedalen barne- og ungdomsskole, uten at prinsippene for ressursfordeling var drøftet av de folkevalgte, overrasker oss. Hadde skolen fått betydelig mer ressurser enn den burde ha hatt, skulle driftstilpasningsprosessen ha avslørt det.
Det bør også nevens at Begnadalen skole har gått fra å være firedelt til tredelt skole det siste året.

Kommunestyret har løftet ressursfordelingen opp på sitt bord. Vi håper at de kan få saken de har bedt om før denne valgperioden går ut. Da kan vi få en åpen behandling der kriteriene for ressurstildeling står i sentrum. Det tror vi alle vil tjene på.