Sist oppdatert: 11.02.2011 22:25

Teknisk tidstyv ved Hbu

ARNE HEIMESTØL
 

Hedalen.no setter søkelyset på IKT-situasjonen i skolene i Sør-Aurdal. I denne artikkelen vier vi Hedalen barne- og ungdomsskole oppmerksomhet. Også her setter teknologien begrensninger på bruken av datautstyret.

Les første artikkel om situasjonen på Sør-Aurdal ungdomsskole her.

 

Rektor kommenterer
Rektor Odd Rune Stalheim forteller at Hedalen barne- og ungdomsskole har dyktige og lærevillige lærere som i stor grad bruker IKT i undervisningen. Høsten 2010 har det imidlertid vært store utfordringer med å få server og nettet til å fungere slik de skal. Les rektors statusrapport her.

 

IKT-kontakt
Charlotte Kulterud har én time per uke knyttet ettersyn av IKT-utstyr på skolen. Hun peker på at skolen har en god del datautstyr, men at mye av det er av eldre dato.

 

Oppkobling mot server på Fagernes har fungert dårlig, og elevene bruker svært lang tid på å logge seg på. I perioder har Internett også vært nede.

Det er ikke til å komme unna at situasjonen går ut over kvaliteten på undervisningen, og lærerne blir frustrerte og velger bort IKT i undervisningen, skriver Kulterud. Les hennes notat her.

 

Datautstyr på Hedalen barne- og ungdomsskole

I Grunnskolens informasjonssystem finner vi offentlig tilgjengelig statistikk om skolene i Sør-Aurdal. Under arkfanen diverse på Hedalen barne- og ungdomsskole leser vi at skolen har 46 datamaskiner til bruk for elever, mens lærerne disponerer 18 og administrasjonen 4.

 

Nå viser det seg at mange av disse maskinene er gamle. Et stort antall kom som gave til skolen for ca. fire år siden, og da var dette maskiner som Lærerhøgskolen i Oslo kvittet seg med.


Håp om snarlig bedring?

– I neste uke planlegges det en utskifting av sentralt nettverksutstyr i Hedalen, og dette vil avhjelpe situasjonen ytterligere, skriver daglig leder i IKT Valdres, Ivar Svingen i en e-post til Hedalen.no.

I neste artikkel tar vi opp IKT Valdres sin nye rolle i forhold til skolene Sør-Aurdal kommune.