Sist oppdatert: 21.07.2011 20:28

Tilbyr gratis bygningsrådgivning

ARNE HEIMESTØL
  Har du et bygg som ble oppført før 1950 og som trenger vedlikehold? Da kan du ta kontakt med bygningsrådgiver Odd Arne Rudi. Han kan gi én dag gratis hjelp med å vurdere byggets tilstand og foreslå utbedringer.


Her veileder Rudi i legging av skifer på låven på Bautahaugen.

Rudi jobber i et prosjekt som i første omgang skal vare i to år. Stillingen er finansiert av Oppland fylke, Valdresmusea og kommunene i Valdres. Han kan også hjelpe til med å foreslå instanser en kan henvende seg hvis en vil søke om støtte til vedlikeholdsprosjekter. Skadeomfang og forslag til tiltak blir nedfelt i en rapport. Denne kan være et viktig bilag til eventuell søknad.

- Kan det være aktuelt å foreslå IKEA-kjøkken i slike prosjekter? - Nei, humrer Rudi. - Rådene går ofte på hvordan en kan reparere og sette i stand originale løsninger. Gjenbruk er med andre ord viktig. Men myndighetene er også opptatt av at folk skal kunne bo i eldre hus.