Sist oppdatert: 07.07.2011 22:09

Legesituasjonen knyttet til Nes i Ådal

ARNE HEIMESTØL
  Med full liste sier doktor Holen i Hønefoss ja til å gi både ordinære timer og akutt hjelp i kontortiden i ukene 28 og 29. De to legene i Sør-Aurdal har 192 ledige listeplasser, men kan bare tilby akutt hjelp.

Vi hjelper til så godt vi kan i vikarperioden vår i den spesielle situasjonen som har oppstått, sier helsesekretær Kari Eriksen ved Holens legekontor.

– Det hersker "unntakstilstand" ved Nes legekontor, og mye er uavklart, forteller Øyvind Kjelsvik, stedfortreder for kommuneoverlegen i Ringerike, etter at lege Mari Bjørkheim nylig døde.

På Hallingby legesenter er kapasiteten sprengt ettersom de må ta mye av akuttbehovene som melder seg i kontortiden. Flattum avslutter sin vikarperiode fredag, og der er det ingen ledige timer.

Nes legekontor hadde lagt opp til ferielukning i juli, og ferien avvikles som planlagt.

Uke Ansvar

Telefon

Uke 27 Flattum legesenter 32 17 07 90
Uke 28–29 Dr. Holen, Hønefoss
Hallingby legekontor
32 12 73 30
32 17 18 90
Uke 30 Hallingby legekontor 32 17 18 90
Akutt uten om kontortid Legevakt Ringerike 32 11 11 11
  Vaktsentral Valdres 61 36 10 44
  Bagn, øyeblikkelig hjelp i kontortid 61 24 85 55
  Liv/helse 113

Legekontoret i Bagn
Alle som trenger øyeblikkelig hjelp, vil få det på legekontoret i Bagn. – Hvis det er snakk om vanlig, ordinær konsultasjon, må pasienten ha fastlege ved Bagn legesenter for å få time, opplyser rådmannen og legene i Sør-Aurdal.

Fastlegeordningen
Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Om hva en kan gjøre nå, uttaler Kjelsvik følgende:

– Det er ikke mulig å gi generelle råd til alle om hva som er best for den enkelte. Det forutsettes at Sør-Aurdal så vel som Ringerike sørger for tilstrekkelig kapasitet til å gi alle sine innbyggere tilbud om fastlege.

Dersom innbyggere i Hedalen (og Nes) bytter lege nå, vil de jo kunne bytte tilbake så snart ny lege på Nes er på plass. Om de velger å bli stående på listen, vil de ha krav på legetjenester, men man må regne med utskiftninger og midlertidige løsninger - altså ingen fastlege inntil videre. Det som er helt sikkert, er at det vil bli vanskelig å erstatte en kapasitet som Mari Bjørkheim.

Status
Pasienten velger selv fastlege – forutsatt at legen som ønskes, har ledige listeplasser. Sør-Aurdal kommune har ikke innsyn i hvilke fastleger kommunens innbyggere bruker. I 2009 opplyste Mari Bjørkheim at hun hadde ca. 300 pasienter fra Sør-Aurdal på sin liste.

Liste

Antall pasienter

Ledig
Liste uten lege i Nes i Ådal 988 0
Nerijus Gintalas, Bagn 966 134
Gert Halleby, Bagn 1042 58
Vakant hjemmel 267 933

Ny lege?
– Hva gjør Ringerike kommune for å få ny lege på plass i Nes?

I første omgang lyses det ut ledig vikariat, og det arbeides også på andre måter for å få vikar på plass fra august. Den ledige hjemmelen lyses også ut så raskt det er praktisk mulig, men det tar erfaringsmessig tid å få den besatt.