Sist oppdatert: 25.05.2011 18:54

Ny vassfarbok

SIGRID HAUGEN
  Tonny Ingvaldsen: Turgleder i Vassfaret. Tun forlag 2011.

Siden Per Hohle ga ut ”Blant bjørn og skoggangsmenn i Vassfaret” i 1948, er det kommet mange titalls bøker om Vassfaret. Se oversikt her. Når det nå dukker opp enda ei bok, er det lett å tenke: Har vi bruk for den, er det mer å fortelle?

Svaret er JA! For dette er ei praktisk turbok, med nøyaktige beskrivelser av hele 30 turmål i Vidalen, Bogen og Vassfaret. Det hadde vi ikke fra før.
Boka starter med et oversiktskart over hele området.

Så følger grundige beskrivelser av de enkelte turforslag.
Fra Vidalen: Bukollen, Sandvasskollen, Treknatta og Middagsknatten.
Fra Bogen: Storrustefjell, Ørneflag og Søndre Dyttholsknatten. Så følger sjølve Vassfaret, inndelt som nedre Vassfaret, det sentrale Vassfaret og øvre Vassfaret. De fleste turene er fotturer og/eller skiturer, men forfatteren har også sykla og padla. Mulighetene er mange!

Hver turbeskrivelse har først en grundig forklaring på hvordan du skal finne fram. Etter denne er det nesten umulig å ta feil. Så følger et avsnitt som forteller ei historie eller ei spesiell hending fra området. I tilknytning til Sandvasskollen får vi for eksempel høre hele historia om Pekka og Lisa. Bra!
Til slutt er det er kartutsnitt der turruta er tegna inn, og nederst et greit sammendrag i form av en faktaboks. Eksempel: Se skanna bilde fra Sandvasskollen.

Mange av fortellingene finnes nok i flere andre vassfarbøker også, men det er veldig fint å få alt dette i ei og samme bok. Her finner vi sagnet om vidalssvensken, historiene om bjørnejakter, om markante vassfarvenner som Elling Goplerud, Elling Elsrud og Trygve Aspholt. Også informasjon som andre bøker ikke gir, som historikken til Vassfaret leirskole, eller intervju med Kåre Komperud (Vassfar-Kåre). Rykende aktuell info om Fønhus-koia som snart kommer ved Strøen, og besøk hos familien Skogstad som har overvintra i Suluvasshytta.

Boka er rikt illustrert. Noen historiske bilder, men de aller fleste har forfatteren tatt sjøl på sine utallige turer.

Tonny Ingvaldsen, f. 1968, er lærer ved Valdres vidaregåande skule på Leira. I 10 år har han bsøkt vassfarområdet flittig og jobba med boka nesten like lenge. Han er gift med Gunhild Synnøve Aspholts datterdatter, og har gjennom besøkene hos Gunhild i Kvila fått førstehånds kunnskap om mye vassfarhistorie.

«Det er kombinasjonen av villmark, kulturminner og historiske plasser som gjør at turen blir interessant. Det at du går på tur og kan komme over ukjente kulturminner eller gå over en gammel boplass med sin historie - det er det som gjør Vassfaret unikt!», forteller Tonny Ingvaldsen.
Det kan legges til at Tonny stadig framhever de mange toppene og utsiktspunktene.

En strabasiøs vintertur, ”I Mikkjels og Ingeberts fotspor”, har Tonny delt med oss på Hedalen.no tidligere.

Språket i boka er lett og godt. Litt større bokstavtyper hadde gjort den enda mer lesevennlig. Forfatteren redegjør i forordet for sitt prinsipp når det gjelder stedsnavn. Der det finnes flere varianter av samme navn, har han brukt Statens kartverks skrivemåte. Greit nok, men litt synd at kartverkets feilskrivinger stadig skal få feste seg. Det gjelder for eksempel Søbekkseter, som det heter. (”Olaf på Søbekk” kan fortelle mer om det, at sø kommer av sju (sju vatn) og ingenting har å gjøre med retningen sør.)

Det eneste jeg kan finne som virkelig er skjemmende, er at Aurdalsfjorden er blitt til Aurdølen på hedalsdialekt. Det skal være Aurdalen!

Sjøl om dette er en turguide, er den ikke så praktisk å ha med i tursekken. Til det er den for fin og stor og tung. Studer den før og etter turen!
Den har fin papirkvalitet, er på 172 sider, ISBN: 978-82-529-3337-6 og koster 449 kroner. Er å få kjøpt i begge butikkene her i Hedalen i tillegg til vanlig bokhandel.