Sist oppdatert: 10.03.2011 20:20

Lokalsamfunn, livskvalitet og psykisk helse –Lokalsamfunnsundersøkelsen 2010

SIGRID HAUGEN
 

Våren 2010 fikk flertallet av Hedalens innbyggere over 18 år utdelt et omfattende spørreskjema om alt fra hvordan de oppfatter egen psykisk helse, holdninger til psykisk sykdom, fysisk aktivitet og mer.

Undersøkelsen er en del av prosjektet Valdres Viser Veg, v/prosjektleder Berit Øygard. Professor Tom Sørensen ved Universitetet i Oslo er faglig ansvarlig for undersøkelsen. Han hadde ansvar for å utarbeide spørreskjemaet og analysere de dataene som kom inn.

Nå er dataene analysert, og prosjektrapporten klar.

Hedalen Helselag tok på seg jobben med å dele ut og samle inn igjen skjemaene. 320 skjemaer ble delt ut, og 80 % svar er veldig bra!

I forbindelse med helselagets årsmøte 16. mars kommer både Tom Sørensen og Berit Øygard for å fortelle om undersøkelsen!

Vi regner med godt frammøte, derfor er møtet flyttet fra Fjellsyn til biblioteket.

Vel møtt på biblioteket onsdag 16. mars kl. 18.00. 

Lenker:

http://www.valdresviserveg.com/lokalsamfunsunderskelse.htm

/OPPSLAG/2010/desember/10/index.htm