Sist oppdatert: 20.03.2011 10:50

På stell

ARNE HEIMESTØL
  – Styresamarbeidet i Nesbyen-Hedalen veglag går godt. Inntektene er som budsjettert, vi brøyter oftere enn tidligere, og vegen er i god stand, forteller styreleder Arild Skaret.

Vinteren har vært kald, og det har ført til en del tette stikkrenner. – Noen er tint opp, og nå håper vi på en forsiktig overgang til mildere vær slik at tininga går pent og pyntelig for seg.

Parkeringsforholdene på Teinevassåsen er utfordrende, men der har veglaget en pragmatisk tilnærming til parkeringsforbudet. Poenget er at parkering ikke må skje slik at brøyting blir hindret. Les mer her.

Veglaget forsøker nå å bygge opp et fond. Om få år vil det være behov for å legge ny oljegrus på hedalssida. Det vil koste 7-8 millioner kroner. I Todalen er det ei bru som er altfor smal. Det vil koste ca. 1 million kroner å erstatte den.

Opprustingsarbeidet er stort sett fullført. Det gjenstår noe grøfting. Bominntektene viser også at vegen brukes.