Sist oppdatert: 18.10.2011 21:15

Hedalen.no og økonomi

OSVALD FOSSHOLM
  Driften av Hedalen.no er basert på inntekter fra nettsider, annonser, bekjentgjørelser, reklameknapper  og en god porsjon dugnad fra mange bidragsytere.

Lag og foreninger som har nettsider på Hedalen.no, kan legge ut bekjentgjørelser uten å måtte betale ekstra for det. Øvrige annonser og bekjentgjørelser gir nettstedet en inntekt på 310 kroner per ukentlig innrykk.

Annonsering på forumet for kjøp og salg er gratis. Både de som bruker denne tjenesten og andre har spurt om de kan støtte Hedalen.no med frivillige bidrag. Vi setter selvsagt pris på slike gaver. De er med på å styrke økonomien og bidrar til at driften kan bli mer bærekraftig. Kontonummeret vårt er: 6185.05.26450.

Hedalen.no har i snitt vel 1700 oppslag per dag. Det gjør nettavisa til en effektiv markedsføringskanal. Skulle flere være interessert i å ha side, knapp, annonser eller bekjentgjørelser på Hedalen.no, kan dere ta kontakt med redaktør Arne Heimestøl på e-post redaksjonen@hedalen.no eller mobil 915 13 528.

  • Her er prisene vi bruker.