Sist oppdatert: 24.09.2011 16:38

Framdrift på Fønhus-koia

SIGRID HAUGEN
 

Arbeidet med Fønhus-koia ved Strøen går raskt framover. Stabburet fra Hølera skole er nå lafta opp igjen på tomta. Alt riktig på gamlemåten, med mose som isolasjon.

 

Da Gudbjørg (Fønhus Stensrud) besøkte tomta nylig, utbrøt hun: ”Over detta taket ha e kasta halan mange gonger”!
 

Det er rett og slett imponerende å se alt arbeidet som er blitt utført i sommer, mye i regnvær, og mye på dugnad.
 

Først ble vegen, helt fra avkjøringa fra vegen ned til Sandvika, rydda for tett kratt. Her er det nå bygd en solid anleggsveg. Tomta er rydda for skog og kratt, og av ”veoa” er det laget masse god ved.
 

Selve hyttetomta er gravd ut og klargjort for støyping.
 

En sti inn fra sør er merka. De fleste fotturister vil antakelig komme herfra.

Ringerike Turistforening, med mange ildsjeler og Ole Martin Høgfoss i spissen, har lagt ned et imponerende arbeid. Vi hedøler bør kommer sterkere med når neste dugnad annonseres!
 

Dette er virkelig et anlegg som vi kan være stolte over å få i nærområdet vårt.

 

 

Aktuelle lenker:

 


Stabburet er ferdig gjenreist.


Stabburet er ferdig gjenreist

 


Her kommer koia

 


Her kommer koia

 


Også et nødvendig krypinn

 

 


Godt med ved

 


 

 


Utsikt

 


Utsikt

 


Utsikt

 


Flott veg

 


Snarvegen er godt merka

 


Lett å finne fram