Sist oppdatert: 06.04.2012 20:40

– Vil åpne ny avdeling så snart som mulig

ARNE HEIMESTØL
 

På Hedalsheimen bo- og servicesenter er det snart klart for å åpne bemannet bofellesskap for personer med demens. Pengemangel har imidlertid utsatt åpningen, men når kommunestyret skal behandle regnskap for 2011, kan saken bli løst.


Det bemannede bofellesskapet tilrettelegges i den eldste delen av Hedalsheimen.

I 2010 vedtok kommunestyret at det skal etableres bemannet bofellesskap for personer med lett til moderat demens på Hedalsheimen. Forberedelser er gjort, men vedtatt budsjett for 2012 gir foreløpig ikke rom for åpning av avdelingen som har fem plasser.

  • Les oppslag etter formannskapets behandling av saken i 2010.

– Store utgifter til KLP og usikkerhet knyttet til hvordan samhandlingsreformen vil slå ut i Sør-Aurdal, er viktige grunner til at vi har måttet avvente åpning, sier daglig leder i hjemmetjenesten i Sør-Aurdal, Anne Kirsti Sørumshaugen.

I forhold til samhandlingsreformen plikter kommunen å ta i mot pasienter så fort de er utskrivingsklare, noe som gir usikkerhet rundt behovet for sykehjemsplasser. – Kommunen har fått midler i forhold til samhandlingsreformen, men det er for tidlig å si om dette svarer til behovet en vil ha. Dermed har en foreløpig ikke midler til å dekke utgifter til det bemannede bofellesskapet, som vil bli et tilbud for brukere fra hele Sør-Aurdal, sier Sørumshaugen.

Nå opplyser rådmannen Erland Odden at det kan være aktuelt å foreslå endringer i budsjettet i forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2011, som skal behandles i kommunestyret 16. juni.

Demens
Rapporten "Glemsk, men ikke glemt" forteller at ca. 66 000 personer har demens i Norge. Minst halvparten av disse bor hjemme. I overkant av 80 % av beboerne på sykehjem har demenssykdom. I 2040 regner en med at dobbelt så mange som i dag har sykdommen.

Eli Enger er daglig leder på Sør-Aurdalsheimen. Hun forteller at to av avdelingene på SAH er rene demensavdelinger. På korttidsavdelingen gis det også korttidsopphold for personer med demens. I tillegg gir bo- og servicesentrene Solbraut og Hedalsheimen  tilbud gjennom hjemmetjenesten.

Noe av poenget med å opprette avdelinger for personer med lettere til moderat demens på bemannede bofellesskap, er at dette kan være rimeligere enn å ha disse pasientene i sykehjem. Beboernes funksjonsnivå bestemmer bemanningen.

Tilrettelegging
Den eldste delen av Hedalsheimen, som huser den nye avdelingen, ble bygget i 1984. To rom har fått nye kjøkken, og leiligheter er malt. Personell fra avdelingen drift og vedlikehold har stått for dette arbeidet. Opprusting av bad gjenstår. Sprinkleranlegg er montert i alle leiligheter på Hedalsheimen, og ny brannbil i bygda øker sikkerheten for dette bo- og servicesenteret.


Skolekroken

Ildsjeler bidrar
I Hedalen har ei arbeidsgruppe på fem personer jobbet på dugnad for å forberede åpning av det nye bofellesskapet. En god del eldre inventar, bilder, utstyr og pyntegjenstander er gitt av private. Arbeidsgruppa har vært opptatt av at de som flytter inn i den bemannede avdelingen, skal komme til noe som er kjent og hvor de kan trives.

Mennesker med demenssykdom trenger et lite og stabilt miljø rundt seg, både fysisk og menneskelig. Det er en relasjonsomsorg hvor pleiemiljøet er avgjørende for kvaliteten, og det er om å gjøre å skape positive opplevelser og prøve å redusere negative hendelser. Dette var sentrale poeng som kom fram på Demenskonferansen Innlandet 2011.


Gunhild Breen, Oddbjørg H. Brenden Hansen, Anne Aabye Fosshold
og Aud Karin Hermansen. Kari Brenden var ikke til stede da bildet ble tatt
.

– Vår visjon er å gi beboerne økt livskvalitet, sier hjelpepleier Anne Fossholt. Hun forteller at hjemmesykepleien har sin base for ytre del av kommunen på "heimen". Arbeidsgruppen har vært opptatt av å legge til rette for erindringer og aktiviteter.


En god og gammel utgave av analog radio.


Gunhild viser gjenstander og bilder som kan framkalle gode minner.


Mye av inventaret er gitt som gaver.


Fra stua