Sist oppdatert: 27.04.2012 09:55

Aktivt lag

ARNE HEIMESTØL
  Hedalen Helselag har 163 medlemmer. Nylig var det årsmøte, og her ble årsmeldingen for 2011 lagt fram.
  • Les årsmeldinga her.

  • Her er årsmøteprotokollen.