Sist oppdatert: 10.12.2012 20:52

Får SMIL-midler til Engvegen

ARNE HEIMESTØL
 

I høst ble Engvegen veglag etablert. Styret har prioritert arbeidet med å få til større rørgjennomgang der en sidebekk kommer ut i hovedelva. Nå er det innvilget støtte på 34 580 kroner til dette arbeidet.

 

I oktober var det befaring ved nevnte bekk. Styret, noen berørte grunneiere og sakkyndig Øivind Lundberg deltok på befaringa. Konklusjonen ble at det gamle røret som går under vegen, skal ligge, og at det skal legges et 800 mm overløpsrør på 16 meters lengde på skrå over det gamle. Ved å legge det mer på skrå i strømretninga til elva, håper en at det blir mer drag i vannet slik at det ikke hoper seg så mye opp og flommer innover den dyrka enga.

 

Over og ved siden av rørene vil en fylle med grov, sprengt stein, slik at det kan renne ytterligere vann i tillegg til rørene ved stor flom.

 

Øivind Lundberg utarbeidet etter dette et kostnadsoverslag, og styret sendte en søknad til Sør-Aurdal kommune om SMIL-midler. (SMIL = Spesielle Miljøtiltak I Landbruket.) Det er nå gitt tilsagn om tilskudd for 70 % av kostnadene.

 

 – Vi vil nå ta kontakt med entreprenører for å få et tilbud på arbeidet eller deler av arbeidet slik at det kan komme i gang tidlig til våren, sier styremedlem Nils Garli som også forteller at en etter hvert vil komme tilbake til videre opprusting av vegen, herunder rydding av vegkanter som har grodd igjen med skog og kratt.

 

Se også dette oppslaget: