Sist oppdatert: 16.12.2012 19:20

 

Hva bør kommunen bruke penger på?

Tirsdag gjennomføres årets viktigste kommunestyremøte på Tingvoll. Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2013–2016 er de største sakene, men utvikling av Fossvangområdet og eventuell støtte til Valdres storhall kommer nok også til å bli viet betydelig oppmerksomhet.
 

Det er kort tid siden kommunen måtte gjennomføre en driftstilpasnings-prosess. Denne har bidratt til at rådmannen også i år kunne legge fram et budsjett uten så omfattende kutt som en del andre kommuner i Valdres nå må gjennomføre.


Kommunen har også gjennomført brukerundersøkelser som viser at mange av tjenestene som tilbys, har god kvalitet.
 

Samtidig viser rådmannens egen økonomigjennomgang i formannskapet at kommuneøkonomien er et stykke unna målene som ble satt i driftstilpasningsprosessen. Planlagte og nødvendige investeringer gjør at lånegjelden etter hvert kan overstige maksimaltallet kommunestyret har vedtatt. I budsjettkommentarene leser vi at det fortsatt mangler penger til blant annet vedlikehold av kommunale bygg og kompetanseheving for ansatte.
 

Med bakgrunn i tallenes tale og kommentarene som er nedfelt i budsjett for 2013 og økonomiplan 2013–2016 er det vanskelig å forstå at Sør-Aurdal kommune skal ha midler som kan brukes på annet enn lovpålagte oppgaver i de nærmeste årene.  
 

Etter vårt syn er det nå mer på sin plass med nøkternhet enn visjoner uten forankring i kommunens økonomivirkelighet. 
 

Varaordfører Svein Bakke ga denne kommentaren da vi satte søkelyset på vedlikehold av kommunale bygg:

Driftstilpasningsprosessen styrer det vi kan få gjort når det gjelder blant annet vedlikehold. Det er langt igjen før kommunen har midler nok til dette og andre oppgaver.

Dette synspunktet er etter vårt syn tuftet på både sunn fornuft og ansvarlig holdning.