Sist oppdatert: 19.12.2012 19:58

Noen budsjettsaker

ARNE HEIMESTØL
  SFO videreføres i Hedalen, kommunen støtter HSV sitt arbeid med ca. 200 000 kroner i 2013, trafikksikkerhetsplanen for skolen med 3,4 millioner kroner er på plass, og skolen får 10 nye bærbare pc-er.

Oddvar Fremgaard fremmet følgende forslag som ble vedtatt mot én stemme:

Rådmannen bør vurdere om Kroken er et godt alternativ til ombygging av Hedalen barne- og ungdomsskole når det blir innført valgfag i ungdomsskolen. Der er det i tillegg godt utstyr, noe de mangler ved skolen.