Sist oppdatert: 03.01.2012 17:34

Få legetimer til sykehjemsbeboere

ARNE HEIMESTØL
 

Beboerne på sykehjemmet i Bagn får vesentlig færre legetimer per uke enn både landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for kommunene i Oppland. Dette viser tall rådmannen la fram for kommunestyret i budsjettmøtet før jul.

 

Topp kvalitet
–Alle offentlig oppgaver tilknyttet kommunelegetjenesten blir dekket av de to legene i Bagn, sa kommunelege Halleby til Hedalen.no i 2009. – Det er topp kvalitet på både denne tjenesten og på kurativ virksomhet i Sør-Aurdal kommune. 

Legesenteret i Bagn har tidligere hatt tre fastleger + turnuskandidat. Nå betjenes kontoret av legene Gert Halleby (1050 på liste) og Nerijus Gintalas (975 på liste). På vakant hjemmel står det 263 personer, mens denne listen har 937 ledige plasser. Listetaket er 1100 pasienter i Sør-Aurdal. Kommunelegeoppgavene, som utgjør 0,98 stilling, deles av de to legene.

Ikke mindre behov
Behovet her er ikke mindre enn andre steder, og knappe legeressurser fordeles etter beste evne, sier daglig leder ved Sør-Aurdalsheimen, Eli Enger. – De to legene vi har på Bagn legesenter deler på tilsynsoppdraget. De er stabile og fleksible, og nærheten til legesenteret gjør at de kan komme på kort varsel ved behov.

Enger forteller at det foreligger muntlig avtale med Halleby om at han kan ringes for konsultasjon hele døgnet. Dette for å unngå unødige sykehusinnleggelser, da han kjenner pasientene bedre enn legevaktleger fra andre kommuner.