Sist oppdatert: 11.07.2012 21:29

Bedre trafikkforhold ved Joker

ARNE HEIMESTØL
  Planlegginga tok et år. Hovedarbeidet vil være gjort på ca. to uker. Trafikkforholdene ved Joker vil bli betydelig bedre når den nye parkeringsplassen blir tatt i bruk i løpet av ei ukes tid.

21. juni ga formannskapet grønt lys for oppstart av Nordbys parkeringsplass. For vel ei ukes tid siden var arbeidene i gang. Store mengder myrjord er fjernet, og knust stein er fylt på. Oppå denne vil det bli kjørt på grus. Neste år vil den nye parkeringsplassen bli asfaltert.

Det er to avkjørsler til det nye området, og Arne Pihl har fått ny veg til sin eiendom.

Sikten fra eksisterende parkeringsplass mot skolen vil også bli bedre, for her vil det bli fjernet en del masse mellom porten til Bautahaugen og sistnevnte parkeringsplass.

Martha og Tor Ingar Nordby har satset stort både på opprusting av butikklokaler og nå utvidede parkeringsmuligheter.