Sist oppdatert: 13.05.2012 06:50

Fullført skogryddingsdugnad

ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV
  Lørdag ble området mellom Hedalsheimen og skolen ryddet for kvist etter vinterens skogshogst. Einar Bruskerud fjernet 4 1/2 lass med tømmerbil.

Fire karer lempet kvist, brukte motorsag og pyntet opp. Bekken som går gjennom området, var flomstor, men nå er også den ryddet slik at det skal være noe problem.

Det var i slutten av vinterferien den første dugnaden ble gjennomført. Kalevi Tala stilte med skogsmaskin, og Geir Øverby hadde med motorsag. 10 arbeidstimer gikk med til dette. Lørdag kunne vi notere 24 arbeidstimer.