Sist oppdatert: 26.11.2012 22:36

Hoppbakken ved skolen reparert
230 timers dugnadsinnsats

ARNE HEIMESTØL
  K-20 hoppbakken ved skolen i Hedalen har vært flittig brukt i mange vintre. I fjor høst ble det klart for Hedalen idrettslag at tårnet var i elendig forfatning, og noe måtte gjøres raskt.

Søknad om tilskudd til nærmiljøanlegg ble sendt. Det ble gitt tilsagn om
40 000 kroner i spillemidler, og kommunen supplerte med 16 000 kroner. Dette var tilstrekkelig til at riving, graving og gjenoppbygging kunne igangsettes.

Et solid grunnarbeid er utført, og det er impregnerte materialer som nå er brukt. Tårnet står nå på solide stolper og limtredragere. Anlegget er ferdigstilt og klart til gjenåpning, og nå er arbeidet utført slik at ny lagerbu kan komme på plass seinere. Roger Kjensrud og Nils Ivar Grøv har hatt ansvar for prosjektet der idrettslagets dugnadsgjeng har brukt 230 timer.

Viktig med en slik bakke
Flere hoppere fra Hedalen har prøvd ut sine talenter i K20-bakken i Hedalen. Noen av dem har etter hvert besøkt større bakker i inn og utland. i 2011 fikk Edvart Myrvang Bakke Idrettsprisen for 2011 for sin hoppinnsats.

– Det er 5–6 år siden jeg begynte å hoppe i K20-bakken ved skolen. Svevene i denne bakken vekket hoppinteressen min, forteller Halvor som nå sammen med Lars Martin gjerne reiser til Midtstubakken eller Raufoss for å få større utfordringer. 12-åringens personlige rekord er på 92 meter.


Halvor i K20

Aktivt hoppmiljø
– Det aktive hoppmiljøet vi har i Hedalen var en medvirkende årsak til at vi fikk støtte til å reparere bakken, forteller Leikny Vibeke Hartvigsen i HIL.
– Nå håper vi på rikelig med snø slik at vinteraktivitetene i skianleggene for alvor kan komme i gang.

Flere som vil hoppe?
– Vi ønsker nye hoppere hjertelig velkommen i bakken, sier Nils Ivar Grøv.
 – HIL vil også hjelpe til med å skaffe utstyr dersom noen trenger de.
Hopping er en kjempespennende og utfordrende idrett som passer for alle.