Sist oppdatert: 22.02.2013 06:17

Støtt Hedalen Løypelag!

ARNE HEIMESTØL
  Løypelaget har nettopp fått ny maskin, og i disse dager kan mange bruke det 112 km store løypenettet som holdes oppe.

Gjennom mer enn ti år har vi brukt Hedalen.no som kanal for å støtte gode tiltak i lokalsamfunnet.

I 2006 ble det samlet inn over 1 000 000 kroner til etablering av Hedalen Løypelag, og ukentlige statusoppdateringer gjorde at målet på 900 000 kroner ble nådd tre uker før fristen som var satt. Og hva gjorde man da? Målet ble hevet til 1 000 000 kroner, og også det ble nådd.


Den nye løypemaskina. Og nå virker gps-en også.

Stort område
Hyttebebyggelsen i Hedalen er spredt. Og de fleste hytteeiere ønsker å ha kort vei til løypenettet. Styret i løypelaget – og de som kjører løypemaskina – har imøtekommet mange ønsker. Løypenettet er svært stort.

Det er rundt 1 000 hytter i Hedalsfjella. Hytteeierne har sett, og bør fortsatt se, løypelaget som et viktig bidrag til økt trivsel i fjellet, men også som en aktør som bidrar til å holde verdien av hytta oppe hvis det skulle bli aktuelt å selge.


Foto: Line Wermundsen Mork

Bygda
Bygdefolk nyter også godt av tjenestene løypelaget tilbyr. Vi registrer at de som vil selge tomter, ofte reklamerer med gode tilbud for dem som er opptatt av å gå på bortoverski. Butikker synes hyttene er så viktige at de har søkt om å få holde søndagsåpent, og det er ikke få håndverkere som har arbeid knyttet til hytter i Hedalsfjella.

Dette fikser vi!
Løypelaget er et vinn-vinn-tiltak for alle parter, og når de nå har investert i ny maskin, bør flere være med å bidra med medlemskap på 3000 kroner og/eller løypebidrag – som er anbefalt å være 750 kroner.

De to siste årene har skisesongen vært kort. I år er det perfekte forhold i fjellet, og vi håper at snøen ligger så lenge at det kan bli et godt molteår også. ;-)

Løypelaget trenger 120 000 kroner mer enn det som er samlet inn til nå denne sesongen. Hedalen.no kommer til å kjøre ukentlige oppdateringer på hvordan innsamlinga går til målet er nådd. Skulle det bli nødvendig, holder vi på til påska er slutt.
 
Fra løypelagets side:

Vi trenger stadig nye medlemmer, medlemstegning kan meldes på e-post loypelag@hedalen.no.

Kr 3 000,- pr. medlem innbetales ved tegningen til Hedalen Løypelag, 3528 HEDALEN.

Konto nr. 6185 05 30490. Husk å merke med tydelig eiers navn, adresse og svært gjerne e-postadresse.

Løypebidrag
Det årlige løypebidraget, som vi håper alle brukerne av løypene våre støtter opp om, kan innbetales til samme konto. Beløpet er i år foreslått til kr 750, men alle bidrag mottas med takk.