Sist oppdatert: 24.04.2013 06:18

Vassfarbjørn skutt

ARNE HEIMESTØL
 

DNA-prøve fra en bjørn som ble felt i forbindelse med lisensjakt i Stor-Elvdal 9. oktober 2012, viser at den 315 kg tunge hannbjørnen var den samme som ble funnet i hi i 2009 i Vassfaret, og som ble filmet med viltkamera av familien Skogstad i 2011.

Det har vært minkende aktivitet av bjørn i Vest-Oppland det siste året og ingen meldinger på vårsnø i år. Vi ønsker fortsatt tips om spor og sportegn etter bjørn, både i Vassfaret, men også i andre områder, om noen skulle komme over noe, sier Ole Knut Steinset i Statens Naturoppsyn Oppland.

Færre bjørner
I 2011 ble det påvist 137 bjørner i Norge. Rovdata.no opplyser at dette var 14 færre enn året før og en reduksjon på 29 bjørner sammenlignet med 2010. Les mer her.


Filmet med viltkamera i 2011


Bjørnehi fra 2009. Foto: Ole Knut Steinset

Se disse oppslagene: