Sist oppdatert: 20.08.2013 07:10

Krisa i skog- og tresektoren

ARILD HAGLUND
 

15. august 2013 ble det holdt et krisemøte mellom folk fra skog- og trebransjen, politikere og forvaltning i lokalene til Treklyngen i Hønefoss.

Filene nedenfor viser presentasjonene som ble framført på møtet.