Sist oppdatert: 21.08.2013 17:01

Vanskelig sak løst for stavkirka

ARNE HEIMESTØL
 

Riksantikvaren har innvilget søknad om dispensasjon fra kulturminnelovens § 8 slik at det kan oppføres rampe for bevegelseshemmede og kistevogn ved sideutgangen på Hedalen stavkirke.

– Dette er en sak flere menighetsråd har arbeidet med, og vi er glade for at saken nå er løst, sier menighetsrådsleder Per Harald Grøv. Nabovarsel er på plass, og Grøv regner med at kommunens byggesaksbehandling vil gå raskt. – Vi håper at fellesrådet, som er byggherre, kan sette arbeidene i gang i høst.

Engasjerte arkitektfirma
Både rullestolbrukere og de som skal frakte bårer inn og ut av Hedalen stavkirke, har hatt betydelige utfordringer. Våren 2012 bad menighetsrådet Friis arkitekter i Rødberg komme med forslag til hvordan en kunne løse denne saken. 22. mai 2012 var det befaring der blant andre Riksantikvaren, menighetsrådet, kirkevergen og arkitektfirmaet var til stede.


Arkitekt Nils Friis sammen med menighetsrådsleder Per Harald Grøv

To delmål
Riksantikvaren har behandlet saken i flere omganger. Først ble det gitt tillatelse til å utvide den innerste døra ved inngangen. Dessuten fikk en ja til å flytte hengslene på ytterdøra og til å justere høyde på golv i gangen slik at dette kom på samme nivå som golvet inne i kirka. Disse arbeidene er allerede utført.

Riksantikvarens vedtak
Nå har Riksantikvaren godkjent tegningen Friis arkitekter har laget for rampe for bevegelseshemmede og kistevogn. Her er vedtaket:

Sør-Aurdal kirkelige fellesråd får tillatelse til å etablere rullestolrampe som beskrevet i søknad med vedlagt tegning og illustrasjoner 5.11.2012 og skjermbrev 2.6.2013 fra Friis Arkitekter AS og i tråd med våre merknader i ovenstående avsnitt.

Eksisterende helledekke i vest erstattes av tråkkheller i naturlig form og med naturgrus i henhold til beskrivelse fra Friis Arkitekter 2.6.2013. Ved utskifting av dekke må det ikke graves dypere enn 30 cm.

Sør-Aurdal kirkelige fellesråd gis tillatelse til å grave for etablering av rullestolrampe og ny trapp ved Hedalen stavkirke i et omfang av om lag 2,1*10.2 m i en maksimal dybde av 0,5 m, jf. vedlagt tegning stemplet Riksantikvaren og datert 8.82013.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) skal foreta en arkeologisk overvåking av gravearbeidene i forbindelse med tiltaket. (...)


Arkitektfirmaets skisseforslag

Kostbart tiltak
Per Harald Grøv opplyser at det er gitt støtte til tiltaket fra Riksantikvaren og kirkelig fellesråd. Menighetsrådet vil bruke inntil 50 000 kroner av egne midler for å få tiltaket fullfinansiert.

– Vi tror mange er glade for at denne saken er løst og håper at flere vil støtte tiltaket økonomisk slik at menighetsrådet kan få dekket sine utgifter, sier Grøv. Støtte kan gis til konto 6185 05 23 141.