Sist oppdatert: 18.12.2013 08:48

Ny økonomisk hverdag i Sør-Aurdal

ARNE HEIMESTØL

  Kommunestyret i Sør-Aurdal behandlet tirsdag budsjett for 2014 og langtidsbudsjett for 2014–2017. Grunnen for å innføre eiendomsskatt er lagt, alle nye investeringer er satt på vent, og kommunen skal gjennom en ny spareprosess i januar og februar.

Kommunen får mindre inntekter enn forventet. Samtidig øker noen av utgiftene. Dette gjør at en må hente 3,5 millioner fra disposisjonsfondet for å få budsjettet for 2014 i havn – og det skjer etter at rådmannen og hans medarbeidere har foreslått betydelige utgiftskutt.

Et omforent forslag om å vurdere eiendomsskatt etter at spareprosessen i januar/februar er gjennomført, fikk rådmannen til å minne politikerne om at dette kunne sende kommunen på Robek-lista.

Et langt gruppemøte måtte til før budsjettet ble vedtatt, denne gangen med klarsignal om at prosessen med å forberede innføring av eiendomsskatt, kan starte.

– Det har kommet fram mange ønsker her i dag, sa Kjell Berg (Sp), – men kan noen fortelle oss hva det er vi må ta bort for å få et budsjett i ballanse? Først var eiendomsskatten en byskatt. Nå må vi ta den i bruk på landsbygda for å sørge for at kommunen kan utføre de lovpålagte oppgavene.

Rolf Gunnar Olsen tok opp planene for utbygging av Fossvang-området.
– Noe må vi gjøre på Fossvang, men har vi råd til en så omfattende utbygging som vi ga klarsignal til i september? Vi kan ikke låne mer enn det som er forsvarlig, og nå krysser vi snart gjeldsgrensa på 70 prosent av driftsinntektene våre.

 

Olav Kristian Huseby (H) kunne styre sin begeistring: – Jeg

skjønner at noen har gitt opp og vil innføre eiendomsskatt. Jeg ikke redd for Robæk-lista.

 

Svein Erik Vold sa at budsjettet er en krevende øvelse. – Lovpålagte oppgaver må utføret, men på en effektiv måte. Det er fornuftig å utsette noen investeringer, og vi må ha gode rutiner på å få refundert utgifter vi har krav på.

Hedalen.no kommer med mer fra kommunestyremøtet når protokollen er klar.