Sist oppdatert: 31.05.2013 06:04

Bestilte beslutningsgrunnlag til septembermøtet

ARNE HEIMESTØL
 

Kommunestyret vedtok torsdag prinsipper som skal ligge til grunn for videre arbeid med utvikling av Fossvangområdet. Det som skal kostnadsberegnes nå, blir grunnlag for endelig behandling av romprogram 19. september.

– Det er påfallende hvor likt partiene har tenkt, sa Rasmus Piltingsrud (H), og det ble tidlig klart at kommunestyret kunne samle seg om et alternativ til rådmannens forslag til vedtak.

Stig Solbrekken (Ap) minte kommunestyret om at Sør-Aurdal kommune står overfor store investeringsbehov i årene som kommer. Han pekte på de gode erfaringene en har med en sentralskole i Etnedal. Dette fikk fungerende ordfører Svein Bakke til å gå på talerstolen og si at Arbeiderpartiet ikke ønsker en ny skoledebatt.

Elling Fekjær sa seg enig med Bakke og minte kommunestyret om at det var viktig å arbeide for en sunn kommuneøkonomi. Eiendomsskatt ville han ikke ha, noe Magne Damslora (Ap) sluttet seg til.

I vedtaket heter det at kostnader på bygg og årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter skal synliggjøres. Dette skal danne grunnlag for vedtak i september.

  • Les hele vedtaket i saken her.