Sist oppdatert: 01.10.2013 08:01

Vil kartlegge vedlikeholdsbehov

ARNE HEIMESTØL
  Sør-Aurdal kommune har engasjert Tor Einar Fekjær i 20 % stilling. Oppdraget er å kartlegge vedlikeholdsbehov på de største kommunale byggene.

- Når kartlegginga er ferdig, håper vi at dette arbeidet kan munne ut i en vedlikeholdsplan, opplyser tjenesteleder i drift og vedlikehold, Lene Grimsrud.

Kommunen har allerede satt i verk tiltak som vil heve standarden på flere bygg. Blant annet gjelder dette den storstilte utskiftingen av vinduer som startet tidligere i høst. Dette er en del av kommunens satsing på EPC.

Fredag 27. september skrev Vårt Land at Norges nye regjering arver en forfallsbombe på 400 milliarder kroner. Svært mange kommuner utfører vedlikehold etter skippertaksmetoden.

En kartlegging Multiconsult har gjort i norske kommuner, viser at 7 av 10 bygg bør pusses opp. For å sette kirkene i forsvarlig stand trengs det 10 milliarder kroner.